متن پیراسته معاهده زهاب (1049 ق / 1639 م)
49 بازدید
محل نشر: تاریخ روابط خارجی » پاییز و زمستان 1384 - شماره 24 و 25 » 14 صفحه - از 29
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی