مناسبات سیاسی دولت صفوی با امپراطوری عثمانی از معاهده زهاب تا سقوط اصفهان (1049 تا 1135 ق / 1639 )
58 بازدید
محل نشر: تاریخ روابط خارجی » بهار 1386 - شماره 30 » (23 صفحه - از 63 تا 85)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی